O projektu

Osvěta

Našim cílem je šířit osvětovou činnost ohledně domácích zvířat formou brožur, letáků a sociálních sítí.

Semináře

Pravidelně pořádáme semináře na zajímavá témata, zejména pro pejskaře.

Podpora útulků

Snažíme se podporovat opuštěná zvířata a zařízení, která se o tyto zvířata starají.

Projekt Vystopovat vznikl za účelem podpořit neziskové organizace, které se svou dobrovolnickou činností zaměřují na záchranu toulavých a opuštěných zvířat. 

Česká republika je velmocí ve sdílení domácnosti člověka s pejskem, kočkou nebo jiným zvířecím miláčkem. Proto naším cílem je také prohlubovat znalosti široké veřejnosti na téma: správná výživa, výchova a fyzické aktivity u domácích mazlíčků s ohledem na současný vývoj trendů. Veškeré články můžete sledovat na našem připravovaném Blogu či na Facebooku Vystopovat.cz.

Projekt Vystopovat.cz spadá pod spolek SPINNING GUIDE.CZ, který je dobrovolným, nezávislým  a nepolitickým seskupením, který sdružuje členy na základě společného zájmu. Spolek SPINNING GUIDE.CZ funguje již roku 2014.

střípky z projektu

GalERIE

Přejít nahoru